Ruken Güleryüz

Ruken GÜLERYÜZ -Piyano -İşitme (D.E.Ü. Dev. Konservatuvarı) 2004 Lisans - (D.E.Ü. Dev. Konservatuvarı) 2006 Yüksek Lisans

Müzik yaşamına 1987 yılında T.R.T. İzmir Çocuk Korosu'nda korist olarak başladı. T.R.T’de Beş yıl süren müzik serüvenini Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano eğitimi alarak sürdürdü.

1997 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Teori-Kompozisyon bölümünde tam burslu olarak akademik eğitimine başladı. Burada eğitim gördüğü sürece Paris Devlet Yüksek Konservatuvarı Öğretim Üyesi Müzikal Formasyon Profesörler Birliği Başkanı Kompozitör-Piyanist-Pedagog Prof. Odette Gartenlaub ile “Müzikal Formasyon” üzerine çalışma imkanı buldu. Son sınıfta Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümüne geçiş yaparak Prof.İstemihan Taviloğlu ile çalıştı.

2006 yılında aynı üniversitenin Kompozisyon bölümünde Yrd.Doç.Ebru Güner Canbey danışmanlığında Yüksek Lisans Programından mezun oldu ve Sanatta Yeterlik programına kabul edildi.

Öğretmenlik hayatı boyunca Akademi İKSEV'de dört sene, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro'da iki sene, Yeni Sanat'ta iki sene, Akademi Senfoni'de bir sene solfej ve piyano öğretmenliği yaptı.

Bunun yanı sıra çocuk oyunları için çeşitli aranje ve beste çalışmaları gerçekleştirdi.

Ruken Güleryüz 2009 Ekim Ayı’ndan bu yana Dört Dörtlük Müzik Okulu’nda her yaştan amatör veya profesyonel müzisyenlere piyano, solfej ve işitme dersleri vermeye devam etmektedir.