Çalgı Bölümleri

 

Piyano

Gitar

Keman

Viyola

Flüt

Okul Öncesi
 

 

 

 

 

KLASİK MÜZİK BÖLÜMÜ

Yeşim SAVAŞAN -- Klasik Gitar

Hande KARAKAYA -- Piyano, Okul Öncesi

Ruken GÜLERYÜZ -- Piyano, İşitme


 


 

 

 


EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Dört Dörtlük, müzik eğitimini haftada 1 kere gelerek devam edilen amatör bir hobinin ötesinde görmekte, öğrencilerinin müzik uğraşlarının hayat boyu sürmesi ve yaşamlarının en yakın desteği ve moral kaynağı olmasını hedefler.

Öğrencilerin müzikte gelmek istedikleri düzey ne olursa olsun, hayatları nasıl şekillenirse şekillensin, içlerinde hep bir müzisyen taraf hissetmelerini sağlamak Kurumumuzun en büyük arzusudur. Kurumumuza başvuran öğrencileri belli noktalarda görüş birliğine varmamız neticesinde kabul ediyoruz. Bunları öğrenci ve velisi ile yapılacak mülakat, işitme testi, fizik değerlendirmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Öğrenci ve velisi ile mülakat çünkü;

Önce niyet ve istek... Müzik bir disiplin işidir, ne var ki zorla da yapılamaz. Öğrenci müzik eğitimi almayı, müzik icra etmeyi gerçekten ne kadar arzu etmektedir? Sadece ailesinin isteği nedeniyle gelen bir öğrenci ile öğretmeninin geçirdiği zaman ve harcanan emek maalesef boşunadır. Böyle bir durum aile için de maddi manevi yüktür.

Öğrencinin müzikte gelmek istediği, kendisini hayal ettiği yer neresidir? Bir çalgının kendisine hobi olarak ömür boyu arkadaş olması mı, profesyonel bir icracı olmak mı, bir müzik eğitimcisi olarak hayatını sürdürmek mi, yoksa bir müzik eleştirmeni ve araştırmacısı olmayı seçmek mi? Gerek ilk tanışmamızda, gerekse çalgı eğitimine başladıktan sonra derslerimizin ne şekilde geçtiğinin gözlemi neticesinde, müzikle ilgili hedefimizi şekillendirerek yola etmenin doğru ve yararlı olacağını düşünüyoruz.

İşitme testi çünkü;

Herhangi bir kişinin müzik yeteneği üzerine konuşulduğunda “kulağı iyi / kötü” şeklinde yorumlar yapılır. Bunun anlamı şudur. Duyduğumuz her sesin belli bir titreşim frekansı vardır ve bazı insanlar doğuştan bir yetenekle duydukları sesi aynı frekanstan tekrar edebilirler. Bazı öğrenciler için bu yetiyi kazanmak düzenli bir işitme çalışması gerektirirken, bazıları içinse bu öğrenme süreci daha uzun zaman alabilir.

İşitme seviyesi çok üstün olmayan bir öğrenci hobi olarak piyano ya da gitar çalgısını deneyebilir ama keman çalak isteyen bir kişi, çalgının yapısı gereği belli bir işitme seviyesine sahip olmalıdır. Müzikle profesyonel olarak ilgilenmek isteyen kişiler için çalgısı ne olursa olsun çok iyi düzeyde işitme kapasitesine sahip olmak gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında işitme değerlendirmesinin çalgı seçimindeki önemi açıktır.

Fizik değerlendirmesi çünkü;

7 yaşında hep gitar çalmayı hayal ediyor ancak elleri keman için daha uygun... 15 yaşında piyano çalmayı düşlüyor ancak vücut ve ağız yapısı flüt çalmak için son derece uygun... Ya da 40 yaşında müzik eğitimi almak için hangi çalgıyı seçeceği konusunda kafası biraz karışık bir öğrenci adayı ile karşılaştık... Ticari bir kaygı gözetmeden ve etik olarak size en doğru bilgiyi vermek ve yönlendirmeyi yapmak bizim sorumluluğumuzdur.

Müzikle özellikle hobi olarak uğraşmayı isteyen öğrencileri hayallerindeki çalgıdan mahrum bırakmak gibi bir düşüncemiz yok ama öğrenci, bizim önerdiğimiz çalgıda belki de çok daha ustalık kazanabilir.